Informacja o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości

poniedziałek, 2021-01-25

Stosownie do art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

BURMISTRZ SIEDLISZCZA
informuje

o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jak działki:

  • nr 761 o pow. 0,5841 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedliszcze, gm. Siedliszcze
  • nr 762 o pow. 0,7429 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedliszcze, gm. Siedliszcze

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, Burmistrz Siedliszcza dokona wszczęcia postępowania o podział przedmiotowych nieruchomości.

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w dniach od  25 stycznia 2021 r. do 25 marca 2021 r. oraz na stronie www.siedliszcze.pl

DOKUMENT PODPISAŁ
Burmistrz Siedliszcza
/-/ mgr inż. Hieronim Zonik

Może Ciebie zainteresować