Przypomnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej rolników sprzedających owoce i warzywa

W związku ze zblizającym sie sezonem letnim oraz prowadzeniem dzialalnosci w zakresie produkeji pierwotnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chelmie przypomina,

iz zgodnie z obowiazujacym stanem prawnym producenci produkeji pierwotnej (wszyscy rolnicy sprzedający owoce, warzywa) mają obowiązek złożyc wniosek o wpis do Rejestru zakladow podlegajacych urzedowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. << czytaj więcej

 

Może Ciebie zainteresować