Ćwiczenia Wojskowe

poniedziałek, 2021-05-31

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 maja – 11 czerwca 2021 r. na terenie Województwa Lubelskiego realizowane będzie ćwiczenie wojskowe z udziałem żołnierzy JW  4101.

W związku z powyższym mogą być widoczne osoby z bronią palną lub jej replikami, pojazdy wojskowe oraz ćwiczebne środki minersko – zaporowe.

Wzmiankowane przedsięwzięcia będą miały znikomy wpływ na życie mieszkańców. Dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.

Może Ciebie zainteresować