RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Zawiadomienie w spr. scalenia gruntów w Woli Korybutowej

piątek, 2021-11-12

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie Pracownia Terenowa w Chełmie informuje uczestników scalenia gruntów obrębów: Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga, Wola Korybutowa – Kolonia gmina Siedliszcze -obszar wiejski, że w dniach od 6 grudnia 2021 do 15 grudnia 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Woli Korybutowej – Kolonii

geodeta prowadzący prace scaleniowe będzie zbierał życzenia dotyczące przyszłej lokalizacji gruntów w następujących godzinach:

7 grudnia 2021 r. w godzinach 9:00 - 14:00

10 grudnia 2021 w godzinach 9:00 - 14:00

W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Strony oraz ich pomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

W ceu ustalenia konkretnej daty i godziny proszę o kontakt telefoniczy pod numerem telefonu 510 374 903 lub (82) 563-04-46 – geodeta projektant scalenia Grzegorz Mazurek.

Dokument podpisał
Kierownik Roboty
Geodeta Uprawniony
Nr upr. 18853
Grzegorz Mazurek

Każdą osobą uczestniczącą w spotkaniu obowiązuje nakaz:

  1. zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki;
  2. dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczenia, w którym odbywać się będzie zebranie;
  3. zachowanie bezpiecznej (co najmniej 1,5m) odlegtości od pozostałych uczestników.

Osoby, które podejrzewają, ze miały kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, bądź u których wystepują objawy, ale nie zostały poddane testom na obecność koronawirusa, proszone są o nieuczestniczenie w spotkaniu, pozostanie w domu, unikanie kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Do pobrania:

  1. Treść zawiadomienia (w formacie PDF)

Aktualności

Konsultacje w sprawie kąpieliska Ma... - zdjęcie ilustracyjne

Konsultacje w sprawie kąpieliska Ma...

03.02.2023

Burmistrz Siedliszcza na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siedliszcze w 2023 r. oraz określenia sezonu kąpielowego

Czytaj dalej
Czytaj dalej
PUP - Oferty Pracy - zdjęcie ilustracyjne

PUP - Oferty Pracy

02.02.2023

Wolne miejsca pracy pozostające w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie według stanu na dzień 02.02.2023 r. Zamieszczone na stronie internetowej: https://chelm.praca.gov.pl.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Kurs chemizacyjny uzupełniajacy - zdjęcie ilustracyjne

Kurs chemizacyjny uzupełniajacy

02.02.2023

Uwaga Rolnicy!!! Osoby chętne do odbycia kursu chemizacyjnego uzupełniającego proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Siedliszczu do dnia 17 lutego 2023 r. Kurs przeznaczony jest dla osób którym kończą się uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Ogłoszenie Burmistrza Siedliszcza o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. - zdjęcie ilustracyjne

Ogłoszenie Burmistrza Siedliszcza o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

30.01.2023

Stosownie do art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)   BURMISTRZ SIEDLISZCZAinformuje   o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jak działki:

Czytaj dalej
Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować