Zawiadomienie w spr. scalenia gruntów w Woli Korybutowej

piątek, 2021-11-12

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie Pracownia Terenowa w Chełmie informuje uczestników scalenia gruntów obrębów: Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga, Wola Korybutowa – Kolonia gmina Siedliszcze -obszar wiejski, że w dniach od 6 grudnia 2021 do 15 grudnia 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Woli Korybutowej – Kolonii

geodeta prowadzący prace scaleniowe będzie zbierał życzenia dotyczące przyszłej lokalizacji gruntów w następujących godzinach:

7 grudnia 2021 r. w godzinach 9:00 - 14:00

10 grudnia 2021 w godzinach 9:00 - 14:00

W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Strony oraz ich pomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

W ceu ustalenia konkretnej daty i godziny proszę o kontakt telefoniczy pod numerem telefonu 510 374 903 lub (82) 563-04-46 – geodeta projektant scalenia Grzegorz Mazurek.

Dokument podpisał
Kierownik Roboty
Geodeta Uprawniony
Nr upr. 18853
Grzegorz Mazurek

Każdą osobą uczestniczącą w spotkaniu obowiązuje nakaz:

  1. zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki;
  2. dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczenia, w którym odbywać się będzie zebranie;
  3. zachowanie bezpiecznej (co najmniej 1,5m) odlegtości od pozostałych uczestników.

Osoby, które podejrzewają, ze miały kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, bądź u których wystepują objawy, ale nie zostały poddane testom na obecność koronawirusa, proszone są o nieuczestniczenie w spotkaniu, pozostanie w domu, unikanie kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Do pobrania:

  1. Treść zawiadomienia (w formacie PDF)

Może Ciebie zainteresować