Awaria oczyszczalni ścieków

środa, 2022-04-27

W związku z awarią oczyszczalni ścieków w Siedliszczu informujemy, że w obecnej sytuacji Gmina Siedliszcze nie ma możliwości świadczyć usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W związku z powyższym przypominamy, że na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 888), istnieją następujące podmioty które posiadają zgodę świadczenia w/w usług na terenie Gminy Siedliszcze:

  • Mechanika Pojazdowa Usługi Komunalne - Miłosz Bogdan, Bezek, tel.: 604-233-460,
  • EKO-RAF Usługi Asenizacyjne Katarzyna Hołub, Wola Korybutowa Druga, tel.: 663-054-951 lub 792-221-207,
  • Usługi Asenizacyjne Rafał Łopaciuk Kanie – Stacja, tel.: 506-085-345,
  • Miejski Zakład Komunalny „EKO” s.c., Rejowiec Fabryczny, tel.: 82-566-43-90,
  • WC SERWIS Sp. z o.o., Zabrze, tel.: 32-278-45-31,
  • mToilet Sp. z o.o. Warszawa, tel.: 800-000-800.

Może Ciebie zainteresować