Wymiana wodomierzy w Gminie Siedliszcze

piątek, 2022-12-16

Gmina Siedliszcze informuje, że od dnia 16 grudnia 2022 r. firma INSTAL - SERWIS LUBARTÓW WOJCIECH OSIECKI, Lisów 2EA, 21-100 Lubartów przystępuje do realizacji zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu do odczytu wodomierzy i rozliczania opłat za wodę w Gminie Siedliszcze”,

które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania zostaną bezpłatnie wymienione wodomierze u mieszkańców Gminy Siedliszcze oraz zostanie wdrożony inteligentny system odczytu wodomierzy.

Monterzy mają obowiązek na prośbę mieszkańca okazać do wglądu upoważnienie Burmistrza Siedliszcza do wykonania wymiany wodomierza, montera można również zweryfikować telefonicznie dzwoniąc do Wydziału Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Siedliszczu: 82 569 22 84, 82 569 21 84, 82 544 44 18, 82 544 44 21, 82 544 44 40.

Pierwsze wymiany będą w miejscowości Siedliszcze. Dalszy harmonogram będzie ogłaszany na stronie Urzędu - prosimy na bieżąco o sprawdzanie informacji.

 

Odbiorcy usług wodociągowych są zobligowani do:

  • Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomierzowej (wodomierz wraz z zaworami).
  • Umożliwienia montażu nowych urządzeń, poprzez udostępnienie pomieszczenia, w którym jest zamontowany wodomierz.
  • Podpisu protokołu wymiany wodomierza.

Przypominamy, że za stan i utrzymanie sieci wodociągowej do wodomierza odpowiedzialna jest Gmina Siedliszcze.

 

 pl lad

Może Ciebie zainteresować