Urząd Miejski kończy dystrybucję węgla

 

W związku z planowanym zakończeniem dystrybucji węgla po preferencyjnej cenie
Urząd Miejski w Siedliszczu zwraca się do wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Siedliszcze,
zainteresowanych jego zakupem o PILNE zgłaszanie się do tutejszego urzędu.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie (nr tel.: 82 544 44 17).

Może Ciebie zainteresować