Ogłoszenie Burmistrza Siedliszcza o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

poniedziałek, 2023-01-30

Stosownie do art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ SIEDLISZCZA
informuje

 

o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jak działki:

  • nr 280 o pow. 0,6992 ha położona w obrębie geodezyjnym Lipówki, gm. Siedliszcze
  • nr 1000 o pow. 4,6447 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedliszcze, gm. Siedliszcze
  • nr 995 o pow. 0,2985 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedliszcze, gm. Siedliszcze

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, Burmistrz Siedliszcza dokona wszczęcia postępowania o podział przedmiotowych nieruchomości.

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w dniach od 30 stycznia 2023 r. do 30 marca 2023 r. oraz na stronie www.siedliszcze.pl

Burmistrz Siedliszcza
/-/ mgr inż. Hieronim Zonik

Może Ciebie zainteresować