SILNY WIATR

piątek, 2023-02-17

Szanowni Państwo,

Zgodnie z prognozami zagrożeń IMGW, przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu. Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu.

Synoptycy ostrzegają również, że tak niebezpieczne porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia budynków i zrywanie dachów. W tej sytuacji zawiadamiam, że już zwróciłam się do wszystkich wojewódzkich i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w całym kraju, aby zachowali czujność i gotowość do pełnej współpracy na swoich terenach.

Prosiłam również WINB i PINB, aby przypominali, szczególnie w tym czasie, właścicielom zarządcom obiektów budowlanych, że do ich obowiązków, zgodnie z przepisami art. 61 pkt prawa budowlanego, należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Wszystkich Państwa również proszę o informowanie i przypominanie o tych obowiązkach właścicielom i zarządcom na terenie Waszych miast i gmin.

Ze swej strony oferuję wsparcie i pełną współpracę organów nadzoru budowlanego, na każdym szczeblu.

 

z poważaniem

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Dorota Cabańska

(dokument podpisany elektronicznie)

Może Ciebie zainteresować