Konkurs dla Organizacji Pożytku Publicznego w 2020 roku

czwartek, 2020-01-16

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

BURMISTRZ SIEDLISZCZA
Ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: << Więcej

Może Ciebie zainteresować