RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Nieodpłatne Porady Prawne

poniedziałek, 2020-03-09

porady prawneWWW

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

Na terenie powiatu chełmskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Dla kogo?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Jak się umówić?

Zapisy pod numerem telefonu: 82 562 75 07 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chełmie 730 – 1530)

Harmonogram dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

2020

Punkt 1

Prowadzony przez Radców Prawnych/Adwokatów wskazanych przez ORA
i OIRP

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 2

Prowadzony przez Organizację Pozarządową pod nazwą:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”w Lublinie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 3

Prowadzony przez Organizację Pozarządową pod nazwą:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Aktywności „BONA FIDES”

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Poniedziałek

Urząd Gminy Leśniowice Leśniowice 21 a
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Dubienka
ul. 3 Maja 6
8.30 – 12.30

Wtorek

Miejski Ośrodek Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym
ul. Lubelska 24 a
11.00 – 15.00

Urząd Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
9.30 – 13.30

Urząd Gminy Dorohusk
ul. Niepodległości 50
8.30 – 12.30

Środa

Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
8.00 – 12.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu
ul. Zwierzyńskiego 8 c
9.00 – 13.00

Czwartek

Biblioteka Publiczna
w Siedliszczu
ul. Szpitalna 15 a
7.30 – 11.30

Urząd Gminy Białopole
ul. Chełmska 1
8.30 – 12.30

Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8.00 – 12.00

Piątek

Urząd Gminy Wierzbica
ul. Włodawska 1
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Żmudź
ul. Kasztanowa 22
7.30 – 11.30

Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8.00 – 12.00

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach,
  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe, problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

 

Do pobrania:

Aktualności

Punkt Iinformacyjny Funduszy Europe... - zdjęcie ilustracyjne

Punkt Iinformacyjny Funduszy Europe...

12.09.2022

ustalimy czy Twój pomysł ma szanse na wsparcie z Funduszy Europejskich, krok po kroku przedstawimy proces ubiegania się o dofinansowanie, udzielimy Ci wsparcia przy przygotowaniu projektu, jeśli otrzymasz dotację, pomożemy w jej rozliczeniu.  

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Trening systemów alarmowych - zdjęcie ilustracyjne

Trening systemów alarmowych

31.08.2022

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że w dniu 1 września 2022 r. o godz. 12.00 w województwie lubelskim przeprowadzony będzie trening uruchamianiasystemów alarmowych

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu - zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu

29.08.2022

ZAPROSZENIE Przewodniczący Rady Wiesław Prażnowski zaprasza na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Siedliszczu.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
IMGW - burze z gradem - zdjęcie ilustracyjne

IMGW - burze z gradem

29.08.2022

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia: burze z gradem

Czytaj dalej
Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować