Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu

czwartek, 2022-05-19

Burmistrz Siedliszcza ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu, ul. Aleksandra Bałasza 1, 22-130 Siedliszcze.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428).

 

dokument podpisał

BURMISTRZ SIEDLISZCZA
mgr inż. Hieronim Zonik

/podpisano elektronicznie/

Może Ciebie zainteresować