Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów w 2023 roku

piątek, 2023-03-03

Gmina Siedliszcze planuje złożyć wniosek do programu pn.: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z tym Urząd Miejski w Siedliszczu zwraca się do rolników z terenu Gminy chcących skorzystać z programu z prośba o wypełnienie zgłoszenia i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Siedliszczu do 6 marca 2023 roku.

Zbiórka odpadów rolniczych będzie bezpłatna, przy założeniu, że Gmina Siedliszcze podpisze umowę z Wykonawcą, który odbierze odpady. O terminie i miejscu zbiórki rolnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Wszystkie dostarczone odpady rolnicze powinny być posegregowane i oczyszczone z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce oraz z innych zanieczyszczeń (np. ziemi), a folie - złożone i związane.

Od rolników będą odbierane następujące rodzaje odpadów: folie rolnicze, po balotach sianokiszonek; siatki do owijania balotów; worki po nawozach; sznurki rolnicze; opakowania typu BIG-BAG.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest brak zaległości (podatek, woda, śmieci) względem Gminy Siedliszcze.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu, pokój nr 11, tel. 82 544 44 21

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszenia (rtf)
  2. Formularz zgłoszenia (pdf)

Może Ciebie zainteresować