Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich

poniedziałek, 2023-08-21

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich – sprawdź czy to się opłaca. Dokumenty do 31 sierpnia TYLKO za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha - i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.

Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Jeżeli rolnik, żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw, we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – wówczas poza płatnością dla małych gospodarstw może otrzymać pieniądze z tych płatności.

Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi równowartość kwoty 225 euro/ha.

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji. Takie oświadczenie będzie można wycofać do 31 sierpnia br.

Prosimy wszystkich rolników, którzy złożyli do tej pory żądania w innej formie (e-mailem, w wersji papierowej dostarczonej do Biura Powiatowego, Oddziału Regionalnego czy Centrali ARiMR) o złożenie tego oświadczenia przez aplikację eWniosekPlus do 31 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji oraz treść oświadczenia - otwórz

Zobacz krok po kroku jak złożyć „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”: Instrukcja opisująca szczegółowo sposób złożenia żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw

Do pobrania:

  1. Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw
  2. Wycofanie żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw
  3. Żądanie doręczenia decyzji​_2023
  4. Plakat dla gospodarstw (PDF)

 

Plakat dla gospodarstw 230821 133541 11

 

Może Ciebie zainteresować