Program ASYSTENT RODZINY na rok 2022

 

 RFRD

Gmina Siedliszcze otrzymała od Wojewody Lubelskiego dotację celową  z budżetu państwa w wysokości  3000,00 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2022 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Dofinansowanie: 3 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 4 924 zł

Może Ciebie zainteresować