UWAGA Wścieklizna

 wscieklizna

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy w wieku powyżej 3 miesiąca życia, a kolejne szczepienia należy powtarzać co 12 miesięcy.

Obowiązek ten wynika z art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm. i stanowi jedyną metodę pozwalającą na zabezpieczenie zwierzęcia a pośrednio jego właścicieli i najbliższego otoczenia przed tą śmiertelną chorobą. Niewykonanie tego obowiązku przez właściciela zwierzęcia zagrożone jest karą grzywny.

Należy pamiętać, że wścieklizna jest groźną chorobą odzwierzęcą powodującą skutki śmiertelne u ludzi i zwierząt. Szczepienie przeciwko tej chorobie jest jedyną skuteczną metodą jej eliminacji z populacji zwierząt, a co za tym idzie, ograniczenia zagrożenia dla ludzi.

Może Ciebie zainteresować