Program „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019-2023

poniedziałek, 2023-04-03

W dniu 16 marca 2023 roku została podpisana umowa na realizację rządowego programu „Posiłek w Szkole i domu” na lata 2019-2023.

Gminie Siedliszcze na rok 2023 została udzielona dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym zgodnie z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku oraz uchwałą nr  264 z dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwalę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 zwanego dalej uchwałą.

Na dofinansowanie realizacji zadania, wojewoda udzielił gminie Siedliszcze dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 49 400 zł. Całkowita kwota zadania to koszt  62 900 zł.

Dofinansowanie zostało udzielone na  wsparcie i udzielnie pomocy w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz pokrycie kosztów dowozu posiłków w gminie dla osób dorosłych w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Może Ciebie zainteresować