NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NPP 2023 harmonogram1

Kto może skorzystać:

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Opis usługi:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 82 56 27 507 oraz za pośrednictwem strony internetowej: https://np.ms.gov.pl/zapisy lub pisząc na e-mail: npp@powiatchelmski.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI >> kliknij tutaj <<

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE:

  • Nieodpłatna mediacja >> więcej informacji <<
  • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie >> więcej informacji <<
  • Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych >> więcej informacji <<
  • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie chełmskim >> więcej informacji <<
  • Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie chełmskim w 2023 r. >> więcej informacji <<

Może Ciebie zainteresować