PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

czwartek, 2023-08-03

W dniu 31.07.2023 roku został podpisany aneks do umowy z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje  rządowego programu „Posiłek w Szkole i domu” na lata 2019-2023

(Uchwała N r 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku oraz uchwałą nr  264 z dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwalę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 zwanego dalej uchwałą).

Na dofinansowanie realizacji zadania, wojewoda udzielił gminie Siedliszcze dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 50 600 zł. Całkowita kwota zadania to koszt  64 100 zł.

Dofinansowanie zostało udzielone na  wsparcie i udzielnie pomocy w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz pokrycie kosztów dowozu posiłków w gminie dla osób dorosłych w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych.

 

Anna Żybura
Kierownik OPS w Siedliszczu

Może Ciebie zainteresować