Bezpłatny transport w dniu wyborów na terenie Gminy Siedliszcze

wtorek, 2023-10-10

Informacja Burmistrza Siedliszcza z dnia 5 października 2023 r. w sprawie bezpłatnych przewozów pasażerskich do lokali wyborczych
dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania
położonych na terenie gminy Siedliszcze.

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), informuję, że w dniu 15 października 2023 r. organizowany jest bezpłatny przewóz pasażerski do lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na terenie Gminy Siedliszcze.

Wyborcy będą mogli korzystać z przystanków położonych na liniach wskazanych w rozkładach:

Nr obwodu
głosowania
godzina
na przystanku

Przystanki autobusowe
w miejscowości

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
1.        8:00; 15:00 Chojno Nowe Pierwsze (zatoczka)

Świetlica
Chojno Nowe Drugie 45
22-130 Siedliszcze

8:10; 15:10 Romanówka
8:20; 15:20 Wojciechów
8:30; 15:30 Chojno Nowe Drugie
2.        8:00; 15:00 Chojeniec

Świetlica
Chojeniec-Kolonia 26
22-130 Siedliszcze

8:10; 15:10 Chojeniec Kolonia
3.        9:00; 16:00 Gliny

Świetlica
Anusin 24
22-130 Siedliszcze

9:10; 16:10 Stare Chojno
9:20; 16:20 Lipówki
9;25; 16;25 Stasin Dolny
9:30; 16:30 Anusin
4.        9:00; 16:00 Borowo

Świetlica
Wola Korybutowa-Kolonia 27B
22-130 Siedliszcze

9:10; 16:10 Wola Korybutowa Druga
9:20; 16:20 Wola  Korybutowa - Kolonia
5.       

9:45; 14:00

Majdan Zahorodyński

Warsztat Terapii Zajęciowej
Majdan Zahorodyński 1/1
22-130 Siedliszcze

6.        9:30; 16:30 Zabitek

Świetlica
Kulik 65
22-130 Siedliszcze

9:35; 16;35 Dobromyśl
9:40; 16:40 Kulik – Kolonia (w stronę Terenina)
9:45; 16:45 Kulik (wieś)
7.        8:00; 15:00 Kamionka

Świetlica
Mogilnica 49/4
22-130 Siedliszcze

8:10; 15:10 Brzeziny
8:15; 15:15 Mogilnica
8.        9:00; 16:00 Lechówka

Budynek po Szkole Podstawowej
Bezek 59
22-130 Siedliszcze

9:05; 16:05 Bezek Dębiński
9:10; 16:10 Bezek – Kolonia
9:12; 16:12 Jankowice
9:15; 16:15 Julianów
9:18; 16:18 Adolfin
9:25: 16;25 Bezek
9.        9:55; 16:55 Janowica

Dom Kultury w Siedliszczu
ul. Aleksandra Bałasza 10
22-130 Siedliszcze

8:00; 15:00 Krowica
8:10; 15:10 Marynin
8:15; 15;15 Siedliszcze

Odjazdy z lokali wyborczych do ustalenia z kierowcą.

 

Może Ciebie zainteresować