Program ASYSTENT RODZINY na rok 2023

wtorek, 2024-01-02

Gmina Siedliszcze otrzymała środki finansowe  z Funduszu Pracy na rok 2023 roku w ramach Programu „Asystent rodziny w 2023 r.” 

Głównym celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”.

Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie:

  • kosztów zatrudnienia asystenta rodziny za okres listopad-grudzień 2023 
  • dodatek do wynagrodzenia przysługujący asystentowi rodziny, zatrudnionemu w Gminie Siedliszcze na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.” tj. 22 listopada 2023;

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy wynosi: 11 554,73 zł
Koszt całkowity zadania wynosi: 15 007,95 zł

Może Ciebie zainteresować