ANKIETA Ponadlokalna Strategia Rozwoju Gminy Siedliszcze

Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Rejowiec, Gminy Rejowiec Fabryczny, Miasta Rejowiec Fabryczny oraz Gminy Siedliszcze na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030”.

W związku z tym prosimy Państwa o udzielenie odpowiedzi na pytania w ankiecie. Pozwoli to na ocenę stopnia aktualnego rozwoju gminy oraz pożądanych kierunków jej rozwoju. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Z góry dziękujemy za poświęcenie tych kilku minut aby poznać Państwa bieżące potrzeby oraz oczekiwania na przyszłość.

link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTUYLA9l6yJgPiyuX3Wl2WZxMMN_nXg7luxZ3LuWgoeIi_IQ/viewform

Może Ciebie zainteresować