Konkurs dla Organizacji Pożytku Publicznego w 2024 roku

piątek, 2024-02-09

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.)

 

BURMISTRZ SIEDLISZCZA

ogłasza konkurs na wsparcie lub powierzenie zadań pożytku publicznego w 2024 roku

>> więcej informacji <<

Może Ciebie zainteresować