Fundusze Europejskie dla Rybactwa

poniedziałek, 2024-02-19

Szanowni Państwo,

za nami pierwsze nabory wniosków o dofinasowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa ogłoszone przez Instytucję Pośredniczącą, czyli Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Instytucją Zarządzającą programem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program ten został przygotowywany z myślą o kontynuacji wsparcia dla sektora rybactwa w Polsce, udzielanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wdrażanego za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020).

Budżet nowego programu to blisko 732 mln euro.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury w stosunku: 70% (środki UE) i 30% (budżet państwa).

Jest skierowany do:

  • podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
  • Rybackich Lokalnych Grup Działania,
  • branżowych instytutów badawczych oraz placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich (w tym szkoły ponadpodstawowe i uczelnie),
  • administracji.

Wnioski o dofinansowanie w programie można składać wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, w aplikacji WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/, na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Krótką informację nt. Programu znajdziecie Państwo w załączniku.

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa, w tym roku czekają nas kolejne nabory w ramach poszczególnych działań programu.

Stąd też ważne jest, aby informacja o tym programie i jego możliwościach dotarła różnymi kanałami do wszystkich zainteresowanych podmiotów działających w szeroko rozumianym polskim sekatorze rybackim, w tym placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich.

Dlatego też za Państwa pośrednictwem chcemy zwrócić uwagę przyszłych beneficjentów i osób/podmiotów zainteresowanych tematem na potrzebę bieżącego śledzenia informacji publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na oficjalnych kanałach informacyjnych programu, czyli stronie internetowej oraz uruchomionych w tym celu profilach programu w mediach społecznościowych i, równolegle, na stronie internetowej instytucji pośredniczącej.

Strona internetowa programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa: www.rybactwo.gov.pl, jest oficjalną stroną programu, wyłącznie na której są publikowane wiążące materiały i dokumenty wdrożeniowe związane z realizacją programu, w tym ew. wytyczne, interpretacje, czy też wyjaśnienia dotyczące zobowiązań beneficjenta w zakresie realizowanych operacji.

Jedynie na tej stronie macie Państwo bezpośredni dostęp do:

  • aktualnych informacji o trwających naborach wniosków o dofinasowanie;
  • systemu teleinformatycznego i aplikacji WOD2021, za pośrednictwem której składa się wnioski o dofinasowanie;
  • instrukcje systemu CST2021 i zasad dot. składania wniosków;
  • obowiązujących aktów prawnych i wytycznych;
  • dostępnych szkoleń;
  • informacji i dokumentów dotyczących realizacji zobowiązań beneficjenta w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, w tym Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji, logotypów programu, wzorów i przygotowanych dla beneficjenta szablonów do wykorzystania: tablic, plakatów i naklejek.

Wyłącznie za pośrednictwem tej strony istnieje możliwość zapisania się również na listę odbiorców newslettera, co pozwoli wszystkim zainteresowanym najszybciej otrzymywać informacje np. na temat ogłaszanych naborów wniosków, czy też innych ważnych informacji publikowanych w związku z programem.

Media społecznościowe programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Uzupełnieniem strony internetowej są założone przez MRiRW, na potrzeby działań komunikacyjnych konta, profile i kanały programu w mediach społecznościowych, jedynie w których, we współpracy z Instytucją Pośredniczącą, publikowane są najświeższe i bieżące oficjalne informacje związane z wdrażaniem programu

Fundusze Europejskie dla Rybactwa.

Media społecznościowe to najpopularniejsze obecnie kanały informacyjne, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, za ich pośrednictwem chcemy przekazywać najpotrzebniejsze informacje i zachęcić do podejmowania dalszych działań.

Dlatego też zapraszamy na oficjalne profile programu, aktualnie na Facebooku, Instagramie, Linked-in oraz kanał programu w serwisie YouTube, prowadzone przez Departament Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

na których publikujemy informacje o uruchamianych lub trwających już naborach wniosków o dofinasowanie czy też komunikaty i wytyczne dotyczące składania

wniosków, w tym odpowiedzi na najczęstsze pojawiające się pytania i wątpliwości przekazywane przez wnioskodawców i beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej.

Wszystkich Państwa oraz przedstawicieli jednostek powiązanych z Państwa działalnością zapraszamy do odwiedzenia strony www.rybactwo.gov.pl, do polubienia i obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych oraz do udostępniania informacji tam zamieszczanych.

Liczymy, że razem z Państwem uda nam się dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych beneficjentów oraz przekonać ich do podjęcia właściwego kroku w myśl hasła „POZNAJ NOWY FUNDUSZ I ZREALIZUJ SWOJE POMYSŁY".

 

Z wyrazami szacunku

Adam Nowak
/podpisano elektronicznie/

DO POBRANIA:

Może Ciebie zainteresować