Program „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2024-2028

środa, 2024-03-20

W dniu 19 marca 2024 roku została podpisana umowa na realizację rządowego programu „Posiłek w Szkole i domu” na lata 2024-2028.

Gminie Siedliszcze na rok 2024 została udzielona dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym zgodnie z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 zwanego dalej uchwałą.

Na dofinansowanie realizacji zadania, wojewoda udzielił gminie Siedliszcze dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 52 000 zł.
Całkowita kwota zadania to koszt 65 000 zł.

Dofinansowanie zostało udzielone na wsparcie i udzielnie pomocy w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz pokrycie kosztów dowozu posiłków w gminie dla osób dorosłych w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Może Ciebie zainteresować