CIDON - Centrum Informacyjne dla osób z niepełnosprawnością

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu, informuje o uruchomieniu Centrum Informacyjno - Doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) w Chełmie.

Punkt informacyjny mieści się w budynku KRUS al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8a  tel.  882-789-201  w godz. 7.15 - 15.15 od poniedziałku do piątku.

Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów: oligofrenopedagoga, surdopedagoga, neurologopedy, tyflopedagoga, psychologa, oraz doradcy zawodowego, a także nieodpłatnego wypożyczania i testowania sprzętów i technologii asystujących w Ośrodku Wsparcia i Testów w Łęcznej i Świdniku.

a

b

c

d

e

Może Ciebie zainteresować