RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Artykuły

Deklaracja dostępności serwisu internetowego UM Siedliszcze

08.01.2021

Urząd Miejski w Siedliszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Siedliszczu. Data publikacji strony internetowej: 2013-11-06 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-31 Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niektóre treści otrzymujemy od podmiotów zewnętrznych i nie mamy możliwości dostosowania ich do wymogów dostępności (np. skanowane pliki pdf). Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-22 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Przybylski. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Telefon: 825692184 Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Burmistrz Siedliszcza Adres: ul. Szpitalna 15a 22-130 Siedliszcze E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Telefon: 825692202 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne od strony ulicy Szpitalnej oraz dwa wejścia boczne: wschodnie od parkingu głównego i zachodnie od drogi wewnętrznej. Urząd Miejski znajduje się na parterze i pierwszym piętrze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla pierwszego pietra oraz Biblioteki Gminnej która znajduje się na parterze, wejście zachodnie od drogi wewnętrznej. Budynek nie posiada windy. Przy schodach zamontowane są barierki. Brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Osoby mające problemy w poruszaniu się, chcące załatwić sprawę na piętrze budynku powinny telefonicznie pod numerem 825692202 zgłosić potrzebę obsługi przed budynkiem. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Urząd Miejski w Siedliszczu jest na etapie przebudowy budynku – dostosowania pomieszczeń oraz budowy windy zewnętrznej, która pozwoli osobom z niepełnosprawnościami na pełny dostęp do biur urzędu. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Gospodarka odpadami

08.01.2021

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować