2021_Osiedla

 

Na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XVIII/144/20 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Siedliszcze, w rejonie ulic Źródlanej i Kazimierza Mazurczaka, zawiadamiam o udostępnieniu do uzgodnień i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Siedliszcze, w rejonie ulic Źródlanej i Kazimierza Mazurczaka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Pliki do opiniowania / uzgadniania:

Tekst projektu planu kliknij tutaj

Rysunek planu, załacznik nr 1 kliknij tutaj

Rysunek planu, załącznik nr 2 kliknij tutaj

Uzasadnienie projektu ustawy kliknij tutaj

Prognoza oddziaływania na środowisko kliknij tutaj

 

Może Ciebie zainteresować