2022_wod-kan

 

 
 
 03.02.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj

 
16.02.2022 Informacja z wyborze oferty kliknij tutaj

 
04.03.2022 Informacja o ponowym wyborze oferty kliknij tutaj


Clipboard01

Inwestycja realizowana w ramach zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Siedliszcze

nr wniosku o dofinansowanie: 01/2021/8465/PolskiLad 

Siedliszcze, 20 stycznia 2022 r.

 

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Siedliszcze

 

 

Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj

 

Zmiana ogłoszenia  kliknij tutaj

 

 

Termin składania ofert: do 3 lutego 2022 r. do godz.10:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Wadium: 20.000,- zł

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

Specyfikacja Warunków Zamówieni kliknij tutaj

 

Dokumentacja techniczna kliknij tutaj

 

26.01.2022 Odpowiedź na pytanie 1 kliknij tutaj

26.01.2022 Odpowiedź na pytanie 2 kliknij tutaj

27.01.2022 Odpowiedź na pytanie 3 kliknij tutaj

27.01.2022 Odpowiedź na pytanie 4 kliknij tutaj

27.01.2022 Odpowiedź na pytanie 5 kliknij tutaj

 27.01.2022 Odpowiedź na pytanie 6 kliknij tutaj

 27.01.2022 Odpowiedź na pytanie 7 kliknij tutaj

 27.01.2022 Odpowiedź na pytanie 8 kliknij tutaj

 01.02.2022 Odpowiedź na pytanie 9 kliknij tutaj

 

Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej kliknij tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.02.2022 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Może Ciebie zainteresować