RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Studium_2022

Siedliszcze, 21 stycznia 2022 r.

GT.6721.ST.OU.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 11 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XX/164/21 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze

udostępniam

do uzgodnień i opiniowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Siedliszcze.

           

            Uzgodnienie/zaopiniowanie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, winno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i przesłane na adres: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, lub elektronicznej, w tym za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres skrytki ePUAP:

/gminasiedliszcze/skrytka

 

 Pliki do opiniowania / uzgodnienia

 

Uwarunkowania tekst  - kliknij tutaj

Kierunki tekst - kliknij tutaj

Uwarunkowania rysunek - kliknij tutaj

Kierunki rysunek - kliknij tutaj

Prognoza oddziaływania na środowisko - kliknij tutaj

 

 

 

Może Ciebie zainteresować