2022_okna_2


 28.07.2022 Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj


 27.07.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj


 

 

Siedliszcze, 13 lipca 2022 r.

 

Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze

(montaż okien - drugi przetarg)

 

 

Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj

 

 

Termin składania ofert: 27 lipca 2022 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

 

Dokumentacja przetargowa:

pobierz pliki:  kliknij tutaj

(w plikach w formacie docx można wypełniać formularze)

Opis techniczny stolarki okiennej:

Stolarka okienna - PVC
Umax ≤ 0,90 W/m2K, profile PCV z szybami zespolonymi (klasyfikacja i wymagania dla szyb ochronnych wg PN-EN 356:2000), okna zapewniające szczelność i możliwość rozszczelnienia, wyposażone w nawiewniki, wymagany współczynnik infiltracji powietrza stolarki powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3 (mxhx do Pa2/3), stolarka okienna wraz z nawiewnikami o izolacyjności akustycznej co najmniej RA2 -30 dB z podwyższeniem parametru dla okien narożnych na zwiększane oddziaływanie akustyczne. Podziały powierzchni okien zgodnie z rysunkami elewacji.
W oknach EI 60 współczynnik Uw – wykonawca oferuje najniższy możliwy do uzyskania.
Okna o szerokości 1500 mm i większej - podział okien musi być zachowany zgodnie z zestawieniem, z uwagi na konieczność zachowania spójności z istniejącą stolarką. Dla tych okien Zamawiający odstępuje od ustalenia współczynnika izolacyjności akustycznej – dopuszcza zmianę sposobu otwierania na uchylne z możliwością technicznego otwarcia okien do umycia.
Dla okien EI 60 - należy przyjąć R


Stolarka okienna – aluminium EI60
Umax ≤ 0,90 W/m2K, profile aluminiowe trzykomorowe malowane proszkowo z szybami zespolonymi (klasyfikacja i wymagania dla szyb ochronnych wg PN-EN 356:2000), okna z możliwością serwisowego otwierania, stolarka okienna co najmniej RA2 -30 dB
z podwyższeniem parametru dla okien narożnych na zwiększane oddziaływanie akustyczne. Podziały powierzchni okien zgodnie z rysunkami elewacji.

Inne wymagania:
Współczynnik G mniejszy lub równy 0,4.
Kolor parapetów: jednolite, odcienie szarości, stonowane.
Kolor okien: biały obustronnie

 

Zakres robót bieżącego etapu kliknij tutaj

 

Dokumentacja całego budynku:

Projekt budowlany: kliknij tutaj

Projekt wykonawczy:

1. Architektura: kliknij tutaj

2. Konstrukcja: kliknij tutaj

 

STWiOR  kliknij tutaj

 

 

Przedmiar robót do wykonania w tym etapie

kliknij tutaj

 

 

 

 Mini Portal

ID identyfikator

postępowania:

f00323db-71ca-4758-be2d-8287aa0f1f2b

Nr ogłoszenia BZP

2022/BZP 00253079/01

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

/Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP

 

 

13.07.2022 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Może Ciebie zainteresować