2022_wod_PŁ
 

10.11.2022 - Infomacja o wyborze oferty - kliknij tutaj

 


 

 25.10.2022 - Infomacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj

 


 

21.09.2022 - Odpowiedzi na złożone pytania 1 - kliknij tutaj

 

04.10.2022 - Odpowiedzi na złożone pytania 2 - kliknij tutaj

 

 


Clipboard01

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

„Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu do odczytu wodomierzy
i rozliczania opłat za wodę w Gminie Siedliszcze”,

 które jest dofinansowane ze środków
 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 


 Siedliszcze, 16 września 2022 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

kliknij tutaj

 

Termin składania ofert: 2022-10-25 do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

 

Dokumentacja przetargowa:

pobierz pliki:  kliknij tutaj

 

do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie:

Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/

lub

Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/

lub inne preferowane przez Wykonawcę


 

Formularze do złożenia oferty w formie edytowalnej Word

kliknij tutaj

uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy

jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf

i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym

 

 

Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej:

pobierz pliki:  kliknij tutaj

przedmiary robót: kliknij tutaj

Uwaga:

zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej

na Gminę Siedliszcze

(nie Urząd Miejski w Siedliszczu)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

/Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP

 Mini Portal

ID identyfikator

postępowania:

64dc77c6-9ac0-417b-acec-56bdf80a59e3

Nr ogłoszenia

2022/S 179-503821

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

/Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP

 

Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

 

 

 

 

 

16.09.2022 Informacja  o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

 

Może Ciebie zainteresować