2022_PW


 

17.10.2022 Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj

 


 

17.10.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj

 


 

 

 

Uwaga:

Zamawiający ponownie przedłuża termin składania ofert:

Nowy termin: do 17 października 2022 r. do godz. 10:00


Siedliszcze, 22 września 2022 r.

 

Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego
przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze

- wykonanie prac wykończeniowych

 

 

Ogłoszenie o przetargu:

kliknij tutaj

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 kliknij tutaj

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 kliknij tutaj

 


 

Termin składania ofert: do 11 października 2022 r. godz. 10:00  

do 17 października 2022 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

 

 Uwaga:

W dniu 12.10.2022 Zamawiający zamieszcza:

1. Odpowiedzi na złożone pytania kliknij tutaj

2. Skorygowany przedmiar robót sanitarnych kliknij tutaj

3. Skorygowane rysunki kliknij tutaj

 

 

W dniu 04.10.2022 Zamawiający zamieszcza:

1. Odpowiedzi na złożone pytania kliknij tutaj

2. Skorygowany przedmiar robót sanitarnych kliknij tutaj

3. Skorygowany przedmiar robót ogólnobudowlanych kliknij tutaj

4. Plik projektu w wersji dwg kliknij tutaj

 

Pliki zamieszczone powyżej służą przygotowaniu oferty !

 

 

 

 

Dokumentacja przetargowa:

pobierz pliki kliknij tutaj

 

do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie:

Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/

lub

Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/

lub inne preferowane przez Wykonawcę

 

 

Formularze do złożenia oferty w formie edytowalnej Word

kliknij tutaj

uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy

jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf

i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym

 

Zakres robót bieżącego etapu

kliknij tutaj

 


Przedmiary robót do wykonania w tym etapie

kliknij tutaj

Uwaga:

W dniu 04.10.2022 oraz 12.10.2022 zamieszczone zostały powyżej skorygowane pliki

przedmiarów branży sanitarnej i ogólnobudowlanej, które są obowiązuące.

 

 

Dokumentacja całego budynku

(w tym elementy wykonane w poprzednich etapach):

Projekt budowlany: kliknij tutaj

Projekt wykonawczy:

1. Architektura: kliknij tutaj

2. Konstrukcja: kliknij tutaj

3. Instalacje sanitarne: kliknij tutaj

4. Instalacje elektryczne: kliknij tutaj

 

 

 

STWiOR  kliknij tutaj

 

Uwaga:

zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej

na Gminę Siedliszcze (nie Urząd Miejski w Siedliszczu)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

/Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP

 

 Mini Portal

ID identyfikator

postępowania:

9fefca04-ccb1-4ab3-a6a1-ade08646a547

Nr ogłoszenia BZP

2022/BZP 00253079/01

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

/Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP

 

14.10.2022 -  Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

kliknij tutaj

Może Ciebie zainteresować