2022_Winda


 FE POWER wersja kolor

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest finansowane w ramach wniosku DSG/0469,
złożonego w ramach naboru wniosków o udzielenie grantu w projekcie pt.
„Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
oraz z budżetu gminy Siedliszcze.

logo pFRON


 

26.01.2023 Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj

29.12.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj

 


 

Siedliszcze, 15 grudnia 2022 r.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej
o urządzenie dźwigowe –
winda i pochylnia dla osób niepełnosprawnych

 

Ogłoszenie o przetargu:

kliknij tutaj

 


 

Termin składania ofert: do 29 grudnia 2022 r. godz. 10:00  

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

 

 

Dokumentacja techniczna: kliknij tutaj

Przedmiar robót:  kliknij tutaj

Formularze przetargowe: kliknij tutaj

 

do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie:

Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/

lub

Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/

lub inne preferowane przez Wykonawcę

 

 

Formularze do złożenia oferty w formie edytowalnej Word

kliknij tutaj

uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy

jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf

i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym

Uwaga:

zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej

na Gminę Siedliszcze (nie Urząd Miejski w Siedliszczu)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

/Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP

 Mini Portal

ID identyfikator

postępowania:

f49f7d97-476f-4880-bf99-f8a1d562f809

Nr ogłoszenia BZP

2022/BZP 00497794/01

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

/Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP

28.12.2022 -  Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

kliknij tutaj

Może Ciebie zainteresować