2023_droga

 


 Clipboard01

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi”,

 które jest dofinansowane ze środków
 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 


 

26.01.2023 r. - Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj

19.01.2023 r. - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj

19.01.2023 r. - Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kliknij tutaj

18.01.2023 r. - Odpowiedzi na pytania 3 kliknij tutaj

17.01.2023 r. - Odpowiedzi na pytania 2 kliknij tutaj

16.01.2023 r. - Odpowiedzi na pytania kliknij tutaj

 


 UWAGA

zmiana terminu składania ofert nowy termin składania ofert: 19 stycznia 2023 r. godz. 12:00


Siedliszcze, 3 stycznia 2023 r.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1809L
wraz z przyległymi drogami gminnymi

 

 

Ogłoszenie o przetargu - wersja jednolita:

kliknij tutaj

 

 


Ogłoszenie o przetargu - wersja pierwotna

kliknij tutaj

Ogłoszenie o przetargu - zmiana ogłoszenia

kliknij tutaj

Ogłoszenie o przetargu - zmiana ogłoszenia 2

kliknij tutaj


 

Termin składania ofert:

do 18 stycznia 2023 r. godz. 10:00  

do 19 stycznia 2023 r. godz. 12:00

Miejsce składania ofert: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea565d74-8a87-11ed-b4ea-f64d350121d2

 

 

 

Dokumentacja techniczna:

Program Funkcjonalno-Użytkowy kliknij tutaj

Założenia do stałej organizacji ruchu kliknij tutaj

Część informacyjna kliknij tutaj

Geologia kliknij tutaj

w celu pobrania plików należy zapisać je na dysku

 

 

Formularze przetargowe: kliknij tutaj

 

do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie:

Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/

lub

Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/

lub inne preferowane przez Wykonawcę

 

 

Formularze do oferty w formie edytowalnej Word

kliknij tutaj

uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy

jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf

i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym

Uwaga:

zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej

na Gminę Siedliszcze (nie Urząd Miejski w Siedliszczu)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

/Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP

 Identyfikator postępowania BZP:

 

ocds-148610-ea565d74-8a87-11ed-b4ea-f64d350121d2

Nr ogłoszenia BZP

2023/BZP 00005075/01

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

/Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP

28.12.2022 -  Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kliknij tutaj

 

 

 

 

 

Może Ciebie zainteresować