RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

2023_Studium


 

Studium 2023

Uchwała Nr XXXVII/321/2022 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 1 grudnia 2022 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Siedliszcze wraz z załącznikami do uchwały i uzasadnieniem

 

kliknij tutaj

Może Ciebie zainteresować