2023_Dostawa_kruszyw (2)


 

16.03.2023 r. Zawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj

08.03.2023 r. Informacja z otwarcia ofert  - kliknij tutaj

 


Siedliszcze, 1 marca 2023 r.

 

Dostawa kruszyw (2)

 

 Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj

 

 

 

Termin składania ofert: do 8 marca 2023 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4fdd34f6-b7f9-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

  

 

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Warunków Zamówienia kliknij tutaj

 ____________________________________________________________________

do przeglądania plików pdf służy otwarte, bezpłatne oprogramowanie:
Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/
lub
lub inne preferowane przez Wykonawcę
 

 

Wykonawca podaje w ofercie cenę brutto jako wartość zamówienia:

wartość do wpisania = oferowana cena brutto za jedną tonę X ilość ton

wg każdej części zamówienia osobno

 

 

 

Instrukcja dla wykonawców,

którzy po raz pierwszy składają ofertę przez stronę

e-Zamówienia

kliknij

 


 

01.03.2023 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

 


 

Może Ciebie zainteresować