2023_Studium_gml

 


Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Siedliszczu

w sprawie uchwalenia zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze

 

Pliki do pobrania:

1. Tekst uchwały - kliknij tutaj uzasadnienie uchwały kliknij tutaj

Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w formie ujednoliconej z wyróżnieniem, dokonywanych zmian, złożone z:
a) części I – „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” – składającej się z tekstu i rysunku w skali 1:25000,
b) części II – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” – składającej się z tekstu i rysunku w skali 1:25000,
c) części III – „Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę” kliknij tutaj
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium kliknij tutaj
3) dokument elektroniczny zawierający dane przestrzenne kliknij tutaj

2. Tekst uwarunkowań – kliknij tutaj

3. Tekst kierunków - kliknij tutaj

4. Rysunek uwarunkowań - w wersji tiff - kliknij tutaj

5. Rysunek kierunków - w wersji tiff - kliknij tutaj

6. Legenda do uwarunkowań - w wersi tiff ­- kliknij tutaj

7. Legenda do kierunków - w wersji tiff - kliknij tutaj

Może Ciebie zainteresować