2023_Odbiór_odpadów_2024


 

14.12.2023 - Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj

16.11.2023 - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj

  

Siedliszcze, 7 listopada2023 r.

 GT.272.11.2023

Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze na rok 2024

 

 

  Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj

 

 

Termin składania ofert do: 16 listopada 2023, godz 10:00

 

Miejsce składania ofert:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-86237ade-6e38-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

 Wadium: 10.000 zł (dziesięć tysięcy)

 

 

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Warunków Zamówienia kliknij tutaj

 

do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie:

Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/

lub

Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/

lub inne preferowane przez Wykonawcę

 

Formularze oświadczeń do złożenia oferty w formie edytowalnej Word

kliknij tutaj

uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy - jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje do wydrukowania otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym
i opatrza je podpisem elektronicznym

 

 

Instrukcja dla wykonawców, którzy po raz pierwszy

składają ofertę przez stronę e-Zamówienia

kliknij

 


 

 14.11.2023 r. - Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj


 

Może Ciebie zainteresować