MPZP-2023.S.M

Uchwała Nr XXXVII/322/22

z dnia 1 grudnia 2022 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Siedliszcze i Majdan Zahorodyński wraz z załącznikami graficznymi

 

kliknij tutaj

Może Ciebie zainteresować