Stanowisko ds Obsługi Rady Gminy

BOŻENA ISKIERKA

Stanowisko: Kierownik Wydziału (Obsługa Rady Miejskiej)

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 17)

e-mail: biskierka@siedliszcze.pl

Zadania:

  1. Naliczanie podatków i opłat lokalnych
  2. Przygotowywanie decyzji i danych dotyczacych podatków i opłat lokalnych.
  3. Dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych, prowadzenie księgowości podatkowej.
  4. Przygotowywanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności podatkowych.
  5. Wydawanie zaświadczeń: o wysokości dochodów, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o płaceniu podatków i opłat lokalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub nieruchomości.
  6. Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych w zakresie stanowiska d/s obsługi rady miejskiej.
  7. Zabezpieczanie organizacyjne sesji rady gminy w tym organizowanie posiedzeń komisji, prowadzenie ewidencji uchwał rady miejskiej i przesyłanie ich organom nadzoru, protokołowanie sesji rady i komisji rady, obsługa jednostek pomocniczych - rad sołeckich
  8. Stanowisko podległe bezpośrednio Przewodniczącemu Rady Miejskiej

Może Ciebie zainteresować