Tekst odczytywalny maszynowo

Gmina Siedliszcze zmienia się na naszych oczach. Urząd Miejski w Siedliszczu dba o to, by gmina rozwijała się w sposób harmonijny, a mieszkańcy mieli dostęp do podstawowych usług publicznych o znaczeniu lokalnym. Dlatego codziennie realizujemy różnego rodzaju funkcje z zakresu edukacji, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, pomocy społecznej, kultury, sportu, rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury drogowej czy bezpieczeństwa. Samorząd odpowiada m.in. za organizację nauczania w szkole podstawowej i przedszkolu samorządowym. Tak duży zakres odpowiedzialności i kompetencji wymaga fachowej wiedzy. Dlatego też poszczególne zadania przypisane są do wyspecjalizowanych wydziałów urzędu, jak również jego jednostek.

Pracami Urzędu Miejskiego w Siedliszczu kieruje Burmistrz Siedliszcza, powołany przez niego zastępca, a także Sekretarz oraz Skarbnik. To od tych osób zależy realizacja budżetu gminy, czy też prowadzenie bieżących spraw.
W cyklicznej pracy urząd stosuje się do regulacji prawnych: ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia. Wsłuchujemy się również w głos mieszkańców, przeprowadzamy m.inn. konsultacje społeczne w czasie opracowywania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Choć Urząd Miejski w Siedliszczu, jego biura i jednostki organizacyjne, pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, to z Urzędem Miejskim w Siedliszczu możesz skontaktować się przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok za pośrednictwem e-mail: gmina@siedliszcze.pl, skrytki ePuap: /gminasiedliszcze/SkrytkaESP, oraz faxu pod nr tel. 82 544 44 59

Może Ciebie zainteresować