Tekst łatwy do czytania (ETR)

Urząd Miejski w Siedliszczu dba o rozwój gminy oraz zapewnia mieszkańcom dostęp do podstawowych usług publicznych.

Zadania Urzędu Miejskiego w Siedliszczu:

  • zapewnienie dostępności edukacji,
  • zadania z zakresu gospodarki wodnej,
  • zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami,
  • ochrona środowiska,
  • pomoc społeczna,
  • kultura i sport,
  • pomoc w rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury drogowej czy bezpieczeństwa.

Poszczególne zadania przypisane są do wyspecjalizowanych wydziałów urzędu, jak również jego jednostek. Informacje o nich znajdziesz na stronie internetowej lub kontaktując się z urzędem.

Pracami Urzędu Miejskiego w Siedliszczu kieruje Burmistrz Siedliszcza, powołany przez niego zastępca, a także Sekretarz oraz Skarbnik. To od tych osób zależy realizacja budżetu gminy, czy też prowadzenie bieżących spraw.

Urząd stosuje się do regulacji prawnych: ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia. Słuchamy mieszkańców, przeprowadzamy m.inn. konsultacje społeczne.

Urząd Miejski w Siedliszczu, jego biura i jednostki organizacyjne, pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. W tych godzinach możesz przyjść do urzędu.

Z Urzędem Miejskim w Siedliszczu możesz skontaktować się przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok za pośrednictwem e-mail: gmina@siedliszcze.pl, skrytki ePuap: /gminasiedliszcze/SkrytkaESP, oraz faxu pod nr tel. 82 544 44 59

Może Ciebie zainteresować