Informacja o działalności urzędu w PJM (polskim języku migowym)

 

 

Opis filmu

Film zawiera tłumacznie na Polski Język Migowy informacji na temat działalności urzędu. Tłumaczenia dokonuje mężczyzna stojący na jednolitym tle

 

 

Może Ciebie zainteresować