Zastępca Burmistrza

mgr inż. GRZEGORZ JĘDRUSZAK

Stanowisko: Zastępca Burmistrza

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 01 (wew. 13)

e-mail: jedruszak@siedliszcze.pl

ZADANIA:

 1. Zawieranie umów dzierżawnych na grunty mienia komunalnego i naliczanie czynszu dzierżawnego.
 2. Przyjmowanie wniosków od rolników i wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i zadrzewień.
 3. Sporządzanie wykazów rolników ubiegających się o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
 4. Wydawanie decyzji na niszczenie chwastów.
 5. Zawieranie umów dzierżawnych do spraw emerytalno - rentowych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o „zapobieganiu narkomanii”.
 7. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stażu pracy w rolnictwie.
 8. Udział w komisji przetargowej na sprzedaż gruntów mienia komunalnego.
 9. Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z zadań objętych zakresem czynności.
 10. Wykonywanie zadań zleconych z zakresu ochrony roślin i Inspekcji Weterynaryjnej.
 11. Prowadzenie rejestru wydawania zezwoleń na psy uznawane za agresywne.
 12. Zamawianie i prowadzenie rejestru wydanych kolczyków dla zwierząt.
 13. Zgłaszanie szkód łowieckich.
 14. Wydawanie zaświadczeń rolnikom do biznesplanu.

Może Ciebie zainteresować