RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

2022_W_d_P_W


 

Siedliszcze, 4 kwietnia 2022 r.

 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Siedliszczu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze
w zakresie terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Siedliszcze, Brzeziny,
Wola Korybutowa – Kolonia i Majdan Zahorodyński

wyłożenie do publicznego wglądu

 

 

Tekst projektu uchwały kliknij tutaj

Uzasadnienie do uchwały kliknij tutaj

Załączniki graficzne kliknij tutaj

Prognoza oddziaływania na środowisko kliknij tutaj

 

 

 

Adres ePUAP:

/Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP

 

Adres e-mail:

gmina@siedliszcze.pl

  

Może Ciebie zainteresować