Dostępny samorząd w Gminie Siedliszcze

wtorek, 2022-11-15

 

Program Operacyjny Wiedzia Edukacja Rozwój

Gmina Siedliszcze w dniu 15 listopada 2022 r. podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd w Gminie Siedliszcze”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjno-informacyjnej do usług publicznych osobom z niepełnosprawnością w Gminie Siedliszcze.

W ramach zawartej umowy sfinansowane zostaną następujące przedsięwzięcia:

  • Budowa windy i pochylni przy budynku Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu
  • Modernizacja i dostosowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Siedliszczu do standardów i wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
  • Zakup lupy elektronicznej, powiększalnika cyfrowego, planu telegraficznego budynku urzędu, pętli indukcyjnej
  • Oznaczenie początku i końca biegu schodów zewnętrznych i wewnętrznych poprzez wyróżnienie przy pomocy kontrastowego koloru

 

Wartość grantu: 244 900,00 zł PLN

Może Ciebie zainteresować