2023_Le


MPZP 2023

Uchwała Nr XXXVI/314/22 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia

27 października 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kopalin położonych

w obrębie ewidencyjnym Lechówka, gmina Siedliszcze

kliknij tutaj

 


 

Może Ciebie zainteresować