2023_Brzeziny


19.05. 2023 - Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj

15.05.2023 - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj

08.05.2023 - Pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów SWZ (3) - odpowiedź kliknij tutaj szkic zbiornika kliknij tutaj

24.04.2023 - Pytanie i odpowiedź na pytanie dotyczące zapisów SWZ (2) kliknij tutaj

24.04.2023 - Przedłużenie terminu składania ofert kliknij tutaj

21.04.2023 - Pytanie i odpowiedź na pytanie dotyczące zapisów SWZ (1) kliknij tutaj


Siedliszcze, 18 kwietnia 2023 r.

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz
z infrastruktura towarzyszącą w Brzezinach

 

 

 Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj

 

Termin składania ofert: do 15 maja 2023 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: do 10 maja 2023 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: do 5 maja 2023 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2553cb1e-daa9-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia kliknij tutaj

Program funkcjonalno-użytkowy kliknij tutaj

 

do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie:

Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/

lub

Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/

lub inne preferowane przez Wykonawcę

 

 

Formularze do oferty w formie edytowalnej Word

kliknij tutaj

uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy

jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf

i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym

 

 

Instrukcja dla wykonawców, którzy po raz pierwszy składają ofertę

przez stronę e-Zamówienia

kliknij

 

 

19.04.2023 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

 

 

Może Ciebie zainteresować