2023_Studium_zmiana


Siedliszcze, 28 kwietnia 2023 r.

 

 

Projekt zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Siedliszcze

 

 

 Projekt uchwały - zmiana Studium 2023 kliknij tutaj
 Część I - rysunek uwarunkowania zm. 2023 kliknij tutaj
 Część I - tekst uwarunkowania zm. 2023 kliknij tutaj
 Część II - rysunek kierunki zagospodarowania zm. 2023 kliknij tutaj
 Część II - tekst kierunki zagospodarowania zm. 2023 kliknij tutaj
 Część III - bilans terenów zm. 2023 kliknij tutaj
 Prognoza oddziaływania na środowisko zm. 2023 kliknij tutaj

Może Ciebie zainteresować